Om Pay It Forward


omoss

Pay it forward tillvaratar fräscha, fina och oskadade artiklar såsom kläder och skor till barn och vuxna, barnartiklar (leksaker, ritsaker, blöjor mm), husgeråd samt möbler mm. På håll tar man även emot hushållsartiklar och torrvaror. Detta förmedlas kostnadsfritt direkt till personer i närregionen med specifika behov. Artiklarna riktas huvudsakligen till ensamstående föräldrar, sjuka, arbetssökande, papperslösa, ekonomiskt belastade, asylsökande, pensionärer, hemlösa, barn till föräldrar med beroendeproblematik, kriminellt belastade eller personer på annat sätt tyngda av livet. Artiklarna kanaliseras dit de behövs via diakoner och personal vid förläggningar och/eller frivilligorganisationer. Pay it forward tillvaratar det överflöd av fräscha artiklar som finns i många hem i Sverige och gör genom denna form av återbruk en betydande ekologisk och social, miljömässig och ekonomisk hållbar gärning.  Allt arbete sker ideellt och utan ekonomiska transaktioner. Nätverket är politiskt och religiöst obundet och bär inga kostnader för vare sig löner eller lokaler. Runt högtider, skollov, skolstart kan behovet av matartiklar och/eller presenter/presentkort vara av intresse.
Vi förmedlar även torrvaror och matvaror, till exempel genom ”Handla för andra”.
Vi hjälper vi till att inreda lägenheter.
Vi bistår i att söka bostad, koppla ihop människor inom olika yrkesgrupper och organisationer.
Vi bistår även i myndighetsärenden och juridiska ärenden.
Vi agerar ibland språkrör för personer/grupper som behöver en röst.
OBS! Allt arbete sker ideellt och vi arbetar endast kvällstid och helger.v

 

Pay it forward insamlingar kan enkelt organiseras i nätverk vid arbetsplatser, i skolor, föräldragrupper, inom föreningar mm. Kontakta oss om du vill bidra med artiklar eller för anvisningar om hur du startar ett lokalt nätverk i din kommun eller stadsdel!