Alla kan göra något i PIF Uddevalla


29 april Uddevalla

Klädinsamling är numer endast en del av vad vi gör inom PIF. Löpande verksamhet där du behövs omfattar:
– Inlämning/mottagning och sortering av kläder (samordna, öppna/stänga lokalerna)
– Packning/utlämning av kläder, leksaker mm till partnerorganisationer
– Inlämning av möbler, husgeråd, cyklar, blöjor mm
– utlämning och möblering av lgh
– Handla för andra: inköp och utlämning av mat i samarbete med ICA Spara, moskén (islamiskt center och Svenska Kyrkan)
– akutärenden: på kort varsel hjälpa personer/familjer i nöd (bostäder/polis/sjukvård)
– myndighetsärenden: att hjälpa till i kontakt med myndigheter. Ofta på kort varsel. Oftast mycket svåra ärenden som hanteras med sekretess. Det kan handla om stöd i kontakt med sjukvård, skola, omsorg, migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, socialens olika funktioner.
– Juridisk hjälp: att hjälpa till att skriva ansökningar/överklagan elr lotsa vidare till rätt rådgivande instanser gällande migrationsärenden – ofta anknytningsärenden
– Arbetslivsrådgivning/matchning: att hjälpa individer med särskild drivkraft och kompetens komma i kontakt med etablerade personer i samma bransch
– Insamlingsprojekt: specifika insamlingar till exempel till Syrien elr Grekland
– Refugee Phones: insamling/utlämning av mobiler
– Översättning/tolkning i samtal alt översättning av texter
– Koordination på nationell basis
– Hjälpa till att starta nya projekt som vi har på gång. Bland annat; sticka inomhustofflor, skapa konst av lunptyg. 


Tillsammans skapar vi det Uddevalla vi vill leva och verka i! Varmt välkommen